.
MASSAGESALON EINDHOVEN

Huisreglement Yu&Mi Japanse Massages

Ethiek en hygiëne staan binnen onze massagesalon hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze bezoekers dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

Massagesalon Yu&Mi is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Om werkelijk "tijd voor jezelf" te maken, verzoeken wij u om uw mobiele telefoon uit te schakelen tijdens de massage.

Wij vragen u niet te roken in onze hele salon.

In onze salon verstrekken wij geen alcohol en is het gebruik van drank en drugs niet toegestaan. Graag zien wij onze bezoekers dan ook nuchter naar onze massagesalon komen om op de juiste wijzen van de massage te kunnen genieten. Wij kunnen geen bezoekers masseren die te zwaar onder invloed zijn!

Het is onze masseuses toegestaan de massage af te breken wanneer een klant zich herhaaldelijk onrespectvol of vervelend gedraagt.

Er worden bindende afspraken gemaakt met de masseuses. De door u gekozen masseuse(s) zullen samen met u naar de massageruimte gaan en deze ook gelijktijdig met u verlaten. De massagetijd waarvoor u heeft betaald, zal moeten worden gerespecteerd door de masseuse(s). Indien dit niet het geval is, vragen wij u dit z.s.m. aan de balie te melden, zodat de kwestie direct in goed overleg kan worden opgelost!


House Rules Yu&Mi Japanse Massages

Ethics and hygiene are highly regarded within our massagesalon. We expect of our visitors that they take care of it.

Massagesalon Yu&Mi is not responsible for damage, loss or theft of any personal belongings.

To really take “time for yourself”, please turn off your mobile phone during the massage.

We ask you not to smoke in our salon.

In our massagesalon we provide no alcohol, and is the use of alcohol and drugs not allowed. We like to see our visitors therefore come clean to our massagesalon to be at the right point of the massage. We cannot massage visitors who are too heavy under influence!

It is our masseuses allowed to break down the massage when a customer’s behavior is repeatedly onrespectvol or annoying.

There are binding agreements made with the masseuses. Your chosen masseuse(s) will walk with you to the massage room and also simultaneously leave with you. The massage time for which you have paid, will have to be respected by the masseuse(s). If this is not the case, we ask you to report this and go to the desk as soon as possible, so that the issue can be solved directly in a good solution!
Hausordnung Yu & Mi Japanse Massages

Ethik und Hygiene sind in unsere Massagesalon hoch angesehen. Wir erwarten von unsere besucher das sie sich auch darum kümmern.

Massagesalon Yu & Mi ist nicht verantwortlich für schäden, verlust oder diebstahl von persönlichen sachen.

Um wirklich zeit fur ihr selbst zu machen deaktivieren sie bitte ihr mobil telefon, während die massage.

Wir bitten sie nirgends zu rauchen im gebaude.

In unsere salon haben wir kein alkohol und ist es verboten drogen an zu wenden. Wir mochten unsere kunden gern nuchtern entfangen.

Es ist unsere masseurinnen erlaubt die massage zu unterbrechen wenn ein kunde unsere damen nicht mit respekt behandelt, oder sich störend verhalten.

Es gibt verbindliche vereinbarungen mit den masseurinnen. Ihre gewählten masseurin geht mit ihnen ins zimmer, und verlast gleichzeitig auch das zimmer.

Die massage-zeit wozu sie zahlen muss auch von die masseurin eingehalten werden. Wenn das nicht der fall ist, bitten wir sie das z.s.m. an der reception zu melden, damit das problem direkt im guten einvernehmen gelöst werden kann!